Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023

Γίνετε μέλη μας

Η Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στηρίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των μελών και φίλων της καθώς και σε χορηγίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων της.

 Γίνε μέλος της Παρέμβασης και εξασφάλισε:

  • Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και δράσεις της ομάδας
  • Προτεραιότητα συμμετοχής στα Θεματικά Workshop στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2030
  • Πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των τευχών του περιοδικού ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και των υπόλοιπων των ηλεκτρονικών εκδόσεων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

________________________________________

*Τα στοιχεία των μελών και των φίλων μας τηρούνται αυστηρά μόνο για το διάστημα της εγγραφής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν τυγχάνουν καμίας επεξεργασίας, με εξαίρεση τους φίλους και τα μέλη όπου ρητώς μας εκχωρούν άρθρα, δημοσιεύσεις, παρεμβάσεις, blogs, φωτογραφίες και σχετικές πληροφορίες προς δημοσίευση ή αναδημοσίευση στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα ή/ και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση.